Innholdsstrategi

Hvordan er din bedrifts innholdsstrategi? Hvem sørger for at bilder og andre mediefiler som kommer inn i organisasjonen blir håndtert på en måte som muliggjør gjenfinning, gjenbruk og ikke minst; kunne se informasjon om hvor innholdet kom fra, hvem som laget det og hva man har lov til å bruke det til?

Innholdsforvaltning

Å få orden og kontroll på innhold er lettere om man har et system som støtter oppunder en strategi om langsiktig innholdsforvaltning. Vi vet at mengden bilder, videoer, markedsmateriell og andre mediefiler vokser og vokser, og det er lett å havne i en kaotisk situasjon der man bruker masse resurser på å lete etter innhold man tror man har, eller håper man har. Mange opplever også at de må kjøpe innhold på nytt, fordi man ikke finner igjen det man tidligere har betalt for.

Innholdet representerer verdier man bør ta med seg for fremtiden. -Selv om måten man publiserer på vil endre seg, vil innholdet ha verdi, både for gjenbruk og historisk referanse.